Žabky

zabky

Trieda lienky je určená pre deti od 2 do 3 rokov.

 

 1.  Usporiadanie denných činností
   

  Rámcovo stanovený čas

  Od 7,00 – 8,00

  –    ranný filter, schádzanie detí

  –    hry a hrové činnosti

  –    ponúknutá vzdelávacia aktivita

  –    hygiena

   

  Rámcovo stanovený čas

  Od 8,00 – 8,15

  –    komunikačný kruh

  –    pohybové, zdravotné  a relaxačné cvičenia

  –    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

  Pevne stanovený čas – desiata

  Od 8,15 – 8,45

  –    stravovanie – desiata

  –    hygiena

   

  Rámcovo stanovený čas

  Od 8,45 – 10,00

  –     dopoludňajšia vzdelávacia aktivita

  –     hry a hrové činnosti

  –     pohybové a relaxačné cvičenia

   Rámcovo stanovený čas

  10,00 – 11,15

  –    pobyt vonku

  –    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

   Pevne stanovený čas – obed

  11,15 – 11,50

  –    stravovanie – obed

  –    hygiena

   

  Rámcovo stanovený čas

  11,50 – 14,20

  –    odpočinok

  –    sebaobslužné činnosti, hygiena

   Pevne stanovený čas – olovrant

  14,20 – 14,50

  –    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

  –    stravovanie – olovrant

   

  Rámcovo stanovený čas

  14,50 – 17,00

  –    popoludňajšia vzdelávacia aktivita

  –    krúžková činnosť

  –    hry a hrové činnosti detí

  –    pobyt vonku, presun do triedy Lienky