Lienky

lienky

Trieda lienky je určená pre deti od 3 do 4 rokov.

 

Usporiadanie denných činností

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,00

–    ranný filter, schádzanie detí v triede Žabky

–    hry a hrové činnosti

–    ponúknutá vzdelávacia aktivita

–    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

Od 8,00 – 8,30

–    komunikačný kruh

–    pohybové, zdravotné  a relaxačné cvičenia

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

Pevne stanovený čas – desiata

Od 8,30 – 8,50

–    stravovanie – desiata

–    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

Od 8,50 – 10,00

–     dopoludňajšia vzdelávacia aktivita

–     hry a hrové činnosti

–     pohybové a relaxačné cvičenia

 

Rámcovo stanovený čas

10,00 – 11,30

–    pobyt vonku

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

 

Pevne stanovený čas – obed

11,30 – 12,00

–    stravovanie – obed

–    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

12,00 – 14,30

 

–    odpočinok

–    sebaobslužné činnosti, hygiena

 

Pevne stanovený čas – olovrant

14,30 – 15,00

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

–    stravovanie – olovrant

 

Rámcovo stanovený čas

15,00 – 17,00

–    popoludňajšia vzdelávacia aktivita

–    krúžková činnosť

–    hry a hrové činnosti detí

–    pobyt vonku