Krúžky

Ponuka krúžkovej činnosti v SMŠ Športovček

v školskom roku 2019/2020

 


 

 

„Dajme spolu gól“, (5-6rokov) – projekt, ktorý budú deti absolvovať v rámci pohybovej prípravy, vytvorením pohybovo- športových aktivít pre predškolákov so zameraním na futbal v SMŠ pod vedením športových trénerov.

 

 

Tenisový krúžok (4-6rokov)tenisová predpríprava bude prebiehať formou hier, súťaží, štafiet, pričom sa deti budú učiť športovej disciplíne a koordinácii celého tela.

 

 

ANGLICKÝ KRÚŽOK (2-6rokov) – kde sa deti hravou formou budú oboznamovať s cudzím jazykom (pohybové aktivity spojené s pesničkami, básničkami).

 

 

Kuchárik Buchtička  (3-6rokov) – krúžok,  kde sa deti na základe zážitkového učenia budú oboznamovať a prakticky zúčastňovať na príprave ovocných a zeleninových jedál, pečenia medovníkov,…budú sa oboznamovať z potravinami a  jedlom, ktoré denne konzumujeme, predovšetkým s jedlom, ktoré je zdravé a rešpektuje zásadu zdravej stravy, ako je zelenina, ovocie, celozrnné pečivo,…(pyramída zdravia).

 

 

Malí ochranári -(3-6 rokov) – environmentálny krúžok, ktorý sa bude zaoberať podnetnými edukačnými aktivity k prebudeniu detskej myšlienky o starostlivosť prírody.

 

 

Rozprávkový kufrík – (3-6 rokov) –tvorivo-dramatický krúžok, kde sa deti budú aktivizovať bábkami, maňuškami, vylepšovať si výslovnosť, zreteľnosť reči a komunikačnú schopnosť a v neposlednom rade  pracovať v tvorivých dielňach pri zhotovovaní dekorácií.