Výhody škôlky

Naša MŠ sa nachádza v peknom zmodernizovanom prostredí, kde majú deti možnosť realizácie vo všetkých oblastiach  osobnostného rozvoja. Materská škola je vybavená moderným zariadením a pomôckami potrebnými pre kvalitnú edukáciu a rozvoj detí vo všetkých oblastiach potrebných na celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho individuality.

Dieťa nadobudne spôsobilosti , potrebné pre jeho následné využitie vo veľkom svete .

Interiér aj exteriér je vybudovaný na  veľmi vysokej úrovni po všetkých stránkach  estetického , kvalitného a účelného zariadenia s modernými inovačnými pomôckami.

MŠ má tri triedy so samostatnými spálničkami, pri každej je sociálne zariadenie pre deti.

V budove sa nachádzajú dve telocvične jedna ako relaxačná a oddychová a druhá vybavená telocvičným náradím a pomôckami.

MŠ má vybavenú samostatnú  PC učebňu s interaktívnou tabuľou.

Súčasťou budovy je kuchyňa s jedálňou vybavená moderným a účelným zariadením, ktorá spĺňa hygienické a bezpečnostné predpisy.

Exteriér je zariadený a vybavený pomôckami na rozvoj  pohybových spôsobilostí detí.

Priamo pred budovou je budované detské ihrisko v rozlohe  660 m2vybavené preliezkami, húpačkami, pieskoviskami, zostavami na lezenie, šmýkačky. Podklad detského ihriska je vybavený z ekologického materiálu, ktorý je zároveň vyhovujúci po bezpečnostnej stránke. Ako veľké pozitívum podkladu je, že nie je studený a dá sa použiť takmer za každého počasia.

Okolie MŠ  bude vybudované  prístupovými chodníkmi a cestou s možnosťou parkovať pred budovou MŠ.

Súkromná materská škola „Športovček“ poskytuje komplexné pedagogické, špecialno – psychologické a iné služby na  odbornej a profesionálnej úrovni, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní odborníci.

V našej MŠ je možnosť prijať deti s ľahšími špeciálno  – výchovnými vzdelávacími potrebami.

 

 

Možnosť prijať dieťa mladšie ako 3 roky !

Prijímame deti od dvoch rokov. Vieme sa dohodnúť na základe konkrétnej úrovne dieťaťa s rodičom na čase a dĺžke pobytu dieťaťa.

Pre tieto deti máme pripravené  osobité vybavenie , didaktické pomôcky a hračky.

Možnosť prijať deti z rôznych lokalít!

 Deti prijímame bez ohľadu na ich trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt