Stravovanie

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň.

Za kvalitu zodpovedá personál školskej jedálne. Za kvalitnú, energeticky a výživne vyváženú stravu zodpovedá vedúca školskej. Denne je deťom podávané ovocie.

Sme zapojení do Programu „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“

Deti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov neprídu do zariadenia, alebo sú choré,  je potrebné odhlásiť  deň vopred  do 14:00 hod. 

Odhlásiť deti môžete:

–          e-mailom : jedalen@sportovcek.sk (vedúca jedálne)

–          na  telefónnom čísle: + 421 907 845 121 (vedúca jedálne)

–          zapísaním do zošita, ktorý je na nástenke na prízemí ( pri schodišti)