Žabky

zabky

Zoznam detí v triede ” Žabky” pre  školský rok:   2016/ 2017

Učiteľka:

Mgr. Ivana Zajacová

Mgr. Dana Heynes 

Deti:

 1. 1. Crkoň Roman
  2. Guzoň Adrián
  3. Hrenák Marek
  4. Košútová Terézia
  5. Madejski Noel
  6. Pobežalová Renée Verona
  7. Šarlayová Sára
 2. Denný režim triedy Žabky:

  Rámcovo stanovený čas

  Od 7,45 – 8,15

  –    ranný filter, schádzanie detí-    hry a hrové činnosti

  –    ponúknutá edukačná aktivita

  –    hygiena

  Rámcovo stanovený čas

  Od 8,15 – 8,45

  –    komunikačný kruh-    pohybové, zdravotné  a relaxačné cvičenia

  –    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

  Pevne stanovený čas – desiataOd 8,45 – 9,00 –    stravovanie – desiata-    hygiena
  Rámcovo stanovený čas

  Od 9,00 – 10,00

  –     edukačná aktivita-     hry a hrové činnosti

  –     pohybové a relaxačné cvičenia

   Rámcovo stanovený čas10,00 – 11,15 –    pobyt vonku, edukačná aktivita-    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena
   Pevne stanovený čas – obed11,15 – 11,50 –    stravovanie – obed-    presun do triedy Lienky

  –    hygiena

  Rámcovo stanovený čas

  11,50 – 14,20

  –    odpočinok, hygiena-    edukačná aktivita

  –    pohybové  a relaxačné cvičenia

   Pevne stanovený čas – olovrant14,20 – 14,50 –    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena-    stravovanie – olovrant
  Rámcovo stanovený čas

  14,50 – 16,00

  –    edukačná aktivita-    krúžková činnosť

  –    hry a hrové činnosti detí

  –    pobyt vonku