Tenisový krúžok

Naše zariadenie má v areáli vybudované tenisové kurty a tenisovú halu, čo nám umožňuje oboznamovať deti s tenisovou hrou a tým objavovať nové talenty.

Tenisový krúžok je vekovo zameraný pre deti od 4 do 6 rokov. Jeho cieľom je  všestranný rozvoj koordinačných a motorických predpokladov tenisu. Tréningy sa zameriavajú na špeciálne tenisové cvičenia pre začiatočníkov (základné postavenie, správne držanie rakety, prihrávky, rôzne zábavné hry, pohybové aktivity, kondičné cvičenia), zoznámenie sa s priestorom, loptičkou, raketou a tenisovým pohybom na dvorci, správne rozcvičovanie sa , správne držanie rakety, postavenie sa k úderu a hry loptičkou na sieť. Sú vedené hravou formou a množstvom zábavy. V zime sú zamerané hlavne na kondičnú prípravu a športové hry. V lete prebiehajú na tenisových kurtoch v areáli SMŠ.