Tanečný krúžok

Cieľom tanečného krúžku pre deti je osvojenie si tanečnej pohyblivosti a základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držania tela, melodické a rytmické cítenie hudby, samotné spojenie hudby s tancom ako výrazovým a estetickým prostriedkom a zvládnutie tanečných krokov jednotlivých tanečných štýlov.