Anglický krúžok

 

Úlohou anglického krúžku je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole. Zameriava sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. Cieľom nášho krúžku angličtiny v materskej škole je:

– prvý krát sa oboznámiť s cudzím jazykom,

– získať základnú slovnú zásobu hovoreným slovom,

– reprodukovať a správne vyslovovať,

– počúvať slovné spojenia,

– zaradiť krátku a jednoduchú konverzáciu t. j. pýtať sa a odpovedať,

– získať prvý  s cudzím jazykom prostredníctvom hier s pohybom, piesní, riekaniek.