Mravce

mravce

Zoznam detí v triede ” Mravce” pre  školský rok:   2016/ 2017

Učiteľka:                          Mgr. Lucia Jankovičová

Triedna učiteľka:          Bc. Ema Šubová
Mgr. Ivana Zajacová

Deti:

 1. 1.    Adamčík Samuel
  2.    Ďuďák Oliver
  3.    Gajdošová Viktória
  4.    Guzy Andrej
  5.    Hanták Marek
  6.    Janíčková Nella
  7.    Kožúrik Viktor
  8.    Kuliar Matias
  9.    Lukáč Filip
  10.  Madejski Leoš
  11.  Pastorková Sofia
  12.  Pechová Lara
  13.  Šedivý Tomáš
  14.  Škorvánek Jakub
  15.  Šupol Daniel
  16.  Šurjanová  Nina
  17.  Wáclav Damián
  18.  Zvak Patrik    

 

Denný režim triedy Mravce:

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,45 – 8,15

–    ranný filter, schádzanie detí

–    hry a hrové činnosti

–    ponúknutá edukačná aktivita

–    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

Od 8,15 – 8,45

–    komunikačný kruh

–    pohybové, zdravotné  a relaxačné cvičenia

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

Pevne stanovený čas – desiata

Od 8,30 – 9,00

–    stravovanie – desiata

–    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,00 – 10,00

–     edukačná aktivita

–     hry a hrové činnosti

–     pohybové a relaxačné cvičenia

 Rámcovo stanovený čas

10,00 – 11,30

–    pobyt vonku, edukačná aktivita

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

 Pevne stanovený čas – obed

11,30 – 12,00

–    stravovanie – obed

–    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

12,00 – 14,30

–    odpočinok, hygiena

–    edukačná aktivita

–    pohybové  a relaxačné cvičenia

 Pevne stanovený čas – olovrant

14,30 – 15,00

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

–    stravovanie – olovrant

 

Rámcovo stanovený čas

15,00 – 16,00

–    edukačná aktivita

–    krúžková činnosť

–    hry a hrové činnosti detí

–    pobyt vonku, presun do triedy Lienky