Lienky

lienky

Zoznam detí v triede “ Lienky“ pre  školský rok:   2016/ 2017

Učiteľky:

Mgr. Anna Becíncová

Natália Pojezdalová

 

Deti:

1. Ahin Bae
2. Benčeková Vanesa
3. Brnková Amélia
4. Dongha Jun
5. Hanták Tymon
6. Hercegová Paulína
7. Kožúrik Oliver
8. Liptáková Laura
9. Jankovičová Sára
10. Malovec Marco Viliam
11. Markovič Sebastián
12. Pilát Sebastián
13. Psotný Adam
14. Škorvánek Matej

Denný režim triedy LIENKY:

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,00

–    ranný filter, schádzanie detí-    hry a hrové činnosti

–    ponúknutá edukačná aktivita

–    hygiena

Rámcovo stanovený čas

Od 8,00 – 8,30

–    komunikačný kruh-    pohybové, zdravotné  a relaxačné cvičenia

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

Pevne stanovený čas – desiataOd 8,30 – 8,50 –    stravovanie – desiata-    hygiena
Rámcovo stanovený čas

Od 8,50 – 10,00

–     edukačná aktivita-     hry a hrové činnosti

–     pohybové a relaxačné cvičenia

Rámcovo stanovený čas

10,00 – 11,30

–    pobyt vonku, edukačná aktivita-    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena
Pevne stanovený čas – obed

11,30 – 12,00

–    stravovanie – obed-    hygiena
Rámcovo stanovený čas

12,00 – 14,30

–    odpočinok, hygiena-    edukačná aktivita

–    pohybové  a relaxačné cvičenia

Pevne stanovený čas – olovrant

14,30 – 15,00

–    činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena-    stravovanie – olovrant
Rámcovo stanovený čas

15,00 – 17,00

–    edukačná aktivita-    krúžková činnosť

–    hry a hrové činnosti detí

–    pobyt vonku