Kuchársky krúžok

Cieľom kuchárskeho krúžku je príprava chutných a zároveň zdravých jedál, z jednoduchých receptov, na princípoch racionálnej výživy, podľa pravidiel kultúrneho stolovania a správania sa pri stolovaní.

Krúžok je zameraný na zdokonaľovanie praktických zručnosti  “ v kuchárskom umení“ a estetike stolovania.  Zoznamovanie sa so základnými prvkami stravovania a zásadami zdravého životného štýlu.