Kontakt

Súkromná materská škola Športovček

Svätoplukova 1464
02001 Púchov

IČO: 42275474

tel:  042/2999010, +421 915 394 110

e-mail: materskaskola@sportovcek.sk

 

Riaditeľka SMŠ

Mgr. Lucia Jankovičová

– učiteľka  triedy „Mravčeky“

e-mail: materskaskola@sportovcek.sk

 

Pedagogickí zamestnanci:

  1. Mgr. Anna Becíncová,
    Mgr. Ivana Zajacová
    Bc. Ema Šubová
    Natália Pojezdalová

 

Vedúca školskej jedálne:

Bc. Jaroslava Kvaššayová

e-mail: jedalen@sportovcek.sk

+421 907 845 121