Čitateľský krúžok

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť záujem detí o detskú literatúru, získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám a knižnici, naučiť ich počúvať s porozumením, oboznamovať ich s vhodnou literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi.