Aktuality

AKTUÁLNE  OZNAMY

 

Dňa 30.01.2019 sa uskutočnilo v našej SMŠ

Rodičovské združenie za účelom oboznámenia sa s aktuálnymi informáciami, ktoré nás čakajú v Novom roku.

________________________________________________________________________________________________________

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinného od 1.1.2019 oznamujeme rodičom detí, že dotácia na stravu bude poskytovaná  pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy na základe žiadosti a schválenia dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed alebo iné jedlo.

 

Zákonný zástupca dieťaťa prihlási svoje dieťa do zariadenia školského stravovania prostredníctvom nového zápisného lístka stravníka – §9 ods. e) vyhlášky č. 330/2009 Z.z.

_______________________________________________________________________________________________________

V Novom roku 2019 sme dostali ponuku zo  zdravotníckeho zariadenia  MEDELLA s.r.o. so sídlom v StC Púchov , ktoré nám navrhlo cvičenie detí v rámci pohybových aktivít spojených s hrou, ako prevenciu pri posiľňovaní  pohybového ústrojenstva a svalov.

Rehabilitovanie detí sa začína v našej Materskej škole v mesiaci február  2019 pod vedením lekára a fyzioterapeutov, v rámci  výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj možná spoluúčasť rodičov na fyzioterapii v popludńajších hodinách spolu s dieťaťom priamo v zariadení.

Naše detičky to budú mať v rámci poplatku za školné, rodičia 10% zľavu.