Aktuality

AKTUÁLNE  OZNAMY

 

Dňa 30.05.2019 sa deti z triedy Mravcov zúčastnia akcie v ZŠ Gorazdova pod názvom: ,,Športujeme so škôlkarmi“ a to pri príležitosti blížiaceho sa sviatku MDD.

 

 

V dňoch 27.- 31.05. 2019 je v našej SMŠ naplánované fotenie detí. V prípade priaznivého počasia sa budú deti fotiť vonku s p. fotografkou Sylviou Duháčkovou.

 

 

 

Návšteva dobrovoľného hasičského zboru

Dňa 10.5.2019 bol výnimočný deň pre deti Materskej školy ŠPORTOVČEK, ktoré navštívili požiarnu zbrojnicu Dobrovoľného požiarneho zboru v Púchove pod vedením predsedu hasičského zboru J. Rídzika. Deti sa oboznámili s činnosťou hasičov v požiarnej ochrane, čoho sa majú vyvarovať, najmä manipulácii so zápalkami a ako reagovať v prípade požiaru. Deti si vypočuli zaujímavosti z histórie.  Pán  Rýdzik im s hrdosťou prezentoval výstavu víťazných pohárov požiarneho tímu. So záujmom obzerali požiarnu zbrojnicu a ukážky novej i starej techniky. Najväčšiu priazeň prejavili o praktické aktivity predvedené ich spolužiakom V. Moravčíkom, zverenca P. Rídzika a Ing. M. Koukala, ktorí sú trénermi hasičskej mládeže. Deti mali možnosť vyskúšať viazanie hasičských uzlov, spájanie C-spoja, prebehnúť hasičskú štafetu či striekať do hasičského terča.

 

 

 

Deň matiek

 

Dňa 9.5.2019 sa v našej SMŠ Športovček sme pripravili pekné popoludnie  ku blížiacemu sa  Dňu matiek v čase od od 15.00 do 17.00. Po krátkom kultúrnom programe v jedálni boli pripravené pre mamičky s deťmi súťaže v priestoroch SMŠ  ako aj  občerstvenie spojené s grilovaním. Aj keď nám počasie neprialo, myslíme si, že akcia sa vydarila. Týmto ďakujeme všetkým rodičom, detičkám, ako aj  pani učiteľkám za príjemné popoludnie.

 

 

Záchranári v SMŠ

Naše deti čakalo na školskom dvore prekvapenie – navštívili nás záchranári z Považskej Bystrice. S veľkým nadšením a zvedavosťou si naši najmenší obzerali prichádzajúcu sanitku. Malé Žabky sa tešili medvedíkom, ktorých im priniesli záchranári a spoločne sme im ošetrili všetky zranenia, poskytovali sme prvú pomoc. Pridali sa aj  Lienky a Mravčeky a záchranári nám porozprávali rôzne zaujímavostí, aké číslo musíme zavolať, keď si potrebujeme privolať pomoc (155 a doktor je tu hneď). Následne deti pristúpili k figuríne, hľadali zranenia, ktoré je potrebné ošetriť, záchranári pútavo rozprávali o tom, ako je potrebné postupovať. Deti sa taktiež dozvedeli ako pomôcť človeku, ktorému zabehla kôrka od chleba, ako ošetriť popáleninu, ako ošetriť otvorenú ranu a veľa iného. Deti mali možnosť aj nastúpiť priamo do sanitky a poobzerať sa, čo sa v nej všetko nachádza. Veľmi sa tešíme, že sa táto akcia vydarila, deti boli nadšené a zaujaté a zároveň sa chceme aj poďakovať záchranárom za ich návštevu a tešíme sa na budúcu záchrannú akciu

 

Deň Zeme  v našej SMŠ

Už aj naši najmenší vedia, že našu planétu Zem si musíme chrániť, starať sa o ňu, neničiť a nešpiniť ju, aby bola pekná zelená. Deti vedieme k ochrane prírody a životného prostredia hravou formou, rozhovormi, básničkami, piesňami a eko- hrami. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavé eko-činnosti, s deťmi sme spoločne vytvorili plagát na oslavu našej Zeme a keďže nám počasie prialo, tak sme sa mohli veselo realizovať aj pri zbere odpadu v okolí našej škôlky. Náš Deň Zeme sa nám vydaril a všetky deti si z neho odniesli nielen veľa zážitkov, skúseností, ale aj dobrý pocit. A zase sme urobili krôčik k tomu, aby deti postupne získavali vzťah k prírode, okoliu a k celej našej planéte Zem.

 

Návšteva mestskej knižnice

Hávedníček- papierový kufor, v ktorom sa ukrývali rôzne druhy hmyzu. Knihovníčka oboznamovala deti s rôznymi druhmi, o každom porozprávala deťom príbeh, ktorý bol pre detí pútavý, zaujímavý, interakčný..deti sa dozvedeli aký je najmenší a najväčší hmyz na svete, že dažďovke pri pretrhnutí dorastie časť tela, prečo sú včielky užitočné a motýle máju rôznu farbu..následne si deti pozreli knižnicu a čítali s pani učiteľkami rôzne knihy.

 

Karneval

Fašiangový karneval sa uskutočnil v našej škôlke v utorok, kde deti prišli v krásnych kostýmoch (čím sa samozrejme chceme poďakovať aj rodičom, že ich tak krásne vychystali). Celý deň sa niesol v duchu zábavy a smiechu. Celá škôlka tancovala, spievala, pre detičky sme mali pripravených množstvo aktivít, súťaží, do ktorých sa všetky deti s radosťou zapájali, ani pani učiteľky neboli výnimkou.  Pre deti sme mali prichystané aj plné stoly ovocia, aby si po takej veľkej zábave doplnili energiu.
 

V Novom roku 2019 sme dostali ponuku zo  zdravotníckeho zariadenia  MEDELLA s.r.o. so sídlom v StC Púchov , ktoré nám navrhlo cvičenie detí v rámci pohybových aktivít spojených s hrou, ako prevenciu pri posiľňovaní  pohybového ústrojenstva a svalov.

Rehabilitovanie detí sa začína v našej Materskej škole v mesiaci február  2019 pod vedením lekára a fyzioterapeutov, v rámci  výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj možná spoluúčasť rodičov na fyzioterapii v popludńajších hodinách spolu s dieťaťom priamo v zariadení.

Naše detičky to budú mať v rámci poplatku za školné, rodičia 10% zľavu.