Aktuality

AKTUÁLNE  OZNAMY

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku Vašich detí , ktorá sa uskutoční 

19.12.201815:30hod v jedálni SMŠ.

Čaká na Vás pestrý program a chutné občerstvenie. 

Mamičky, ktoré by sa chceli pochváliť vianočnými koláčmi alebo inými dobrotami, môžu doniesť ochutnávku na naše vianočné stoly (nech nám to tu rozvoniava rôznymi vôňami…)J

 

Tešíme sa na Vás! J

Vážení rodičia

oznamujeme Vám, že Súkromná materská škola, Svätoplukova 1464, 020 01 Púchov bude v čase Vianočných prázdnin zatvorená od 22.12.2018 (sobota) – do 06.01.2019(nedeľa).

 

SMŠ bude otvorená  07.01.2019 (pondelok)

od 7,00h.

Milí rodičia.

V Novom kalendárnom roku 2019 pripravujeme pre deti z triedy Mravcov

korčuliarsky týždenný výcvik, ktorý sa uskutoční v mesiaci január/február a jeho cena bude 13eur.

Presný termín Vám ešte upresníme v januári/2019, na základe ktorého si budete môcť prihlásiť Vaše dieťa.