Pokyny pre šk.r. 2018/2019

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláška / Žiadosť o prijatie dieťaťa
Prihláška na stravovanie
Usmernenie platby

 

Celodenná forma výchovy a vzdelávania v pracovných dňoch:

–       deti od 5 do 6 rokov veku- mesačný fixný poplatok 165,- € (bez stravy)
–       deti od 3 do 4 rokov veku- mesačný fixný poplatok 220,- € (bez stravy)
–       deti od 2 do 3 rokov veku- mesačný fixný poplatok 295,- € (bez stravy)

poldenná forma výchovy a vzdelávania

–     mesačný poplatok zľava  20% (v prípade voľnej kapacity v SMŠ)